LABedia

Енциклопедия на Късната античност на Балканите, IV век

LABedia: енциклопедия а Късната античност на Балканите, ІV в. е научен проект, финансиран от Фонд научни изследвания, договор № КП-06-Н30/6, 13.12.2018 г.

Image
Image
Късноантичните Балкани

LABedia

Енциклопедия за Къзната античност на Балканите със свободен достъп.

Design Idea

LABnet

Научна мрежа от изследователи на Късната античност на Балканите.

Conference 2019

Дейности

Информация за лекциите, колоквиумите и конференциите.

Publications

Публикации

Повече информация за публикациите ни на хартия.

Предстоящо

Дейности

Балканска секция на LABedia

Извиняваме се за неудобството, което ви причиняваме, но в момента активираме Балканската секция на LABedia и променяме основната визия на част от разделите в сайта. Някои от статиите може да не се виждат за определено време.
Благодарам за разбирането и подкрепата.

Статии в LABedia

Статии на Jelena Jaric от Република Северна Македония

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Explore All News

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018