LABedia

Енциклопедия на Късната античност на Балканите, IV век

LABedia: енциклопедия а Късната античност на Балканите, ІV в. е научен проект, финансиран от Фонд научни изследвания, договор № КП-06-Н30/6, 13.12.2018 г.

Image
Image
Късноантичните Балкани

LABedia

Енциклопедия за Къзната античност на Балканите със свободен достъп.

Design Idea

LABnet

Научна мрежа от изследователи на Късната античност на Балканите.

Conference 2019

Дейности

Информация за лекциите, колоквиумите и конференциите.

Publications

Публикации

Повече информация за публикациите ни на хартия.

Предстоящо

19 септември 2020 г., колоквиум в Лом

Dacua Ripensis: new approaches and archaeological discoveries

септември 2021 г., конференция в Силистра

Late Antique Balkans: provinces and metropolises

Latest News

Explore All News