Предстоящи статии в LABedia

 • Християнизацията на градската топография в късноантична Тракия
 • Contra Arianos в късноантична Тракия
 • Християнска базилика на Джендем тепе
 • Някои проблеми на християнизирането на топографията на Филипопол, Тракия, до средата на V век
 • Християнска базилика в близост до днешната църква „Св. Петка“
 • Паладий, епископ на Рациария
 • Авксенций, епископ на Дуросторум
 • Максимиан, епископ на Дуросторум
 • Урзакий, епископ на Сирмиум
 • Църковните събори, общо представяне
 • Съборът в Сердика
 • Събоърт във Филипопол
 • Съборите в Сирмиум
 • Императори от Балканите през III век
 • Максимин Тракиеца
 • Протектори
 • Duces Ripae
 • Готите през III век
 • Готи и даки
 • Готите в римската армия през III век
 • Трансдунавските племена южно от Дунава
 • Филип Арабски и Балканите

Print  

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018