Част от ранносредновековните брадви, с вероятни бойни функции, в днешните български земи