Сборници от конференцията

Creation of the Late Antique World on the Balkans

Studies on Late Antique Christianity in Southeastern Europe, 20th – 21st centuries

Creation of the Late Antique World on the Balkans

Редакционна колегия
Съдържание

Folia Balcanica

Периодично издание, което ще излиза в две книжки годишно. Всяка книжка ще е тематична и ще включва подбрани доклади от проведените през предходната година еднодневни семинари.

Том 1: Манастирските общности на Балканите

Том 2: Готите на Изток: извори археология идентичност