Християнство

Статии

Съборите в Аримини и Селевкия, 359 г.

Златомира Герджикова

Съборът в Константинопол, 360 г.

Съборът в Константинопол, 360 г.

Златомира Герджикова

Съборите в Сирмиум

Златомира Герджикова

Авксенций, епископ на Дуросторум

Авксенций, епископ на Дуросторум

Златомира Герджикова

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018