Екип

Участници в проекта

Златомира Герджикова
Златомира ГерджиковаРъководител на проекта
доц. д-р от Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол", Българска академия на науките
Светослав Риболов
Светослав РиболовКоординатор на работен пакет "Популяризаторска дейност"
доц. д-р от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет
Камен Димитров
Камен Димитровучастник в LABedia
доц. д-р от Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол", Българска академия на науките
Иван Вълчев
Иван Вълчевучастник в LABedia
гл. ас. д-р от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, катедра "Археология"
Александър Иванов
Александър Ивановучастник в LABedia
докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, катедра "Археология"
Янис Каминис
Янис Каминисучастник в LABedia
докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет
Иво Топалилов
Иво ТопалиловКоординатор на пакет "Научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите"
доц. д-р от Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол", Българска академия на науките
Димитър Илиев
Димитър ИлиевКоординатор на работен пакет "Създаване на онлайн платформа LAbedia"
гл. ас. д-р от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет "Класически и нови филологии"
Ваня Попова
Ваня Поповаучастник в LABedia
доцент, доктор
Славчо Киров
Славчо Кировучастник в LABedia
гл. ас. д-р от Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол", Българска академия на науките
Александър Манев
Александър Маневучастник в LABedia
докторант в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018