ЕПИСКОПЪТ КАТО СЪДНИК, IV – V ВЕК

plakatGgerdzhikova

 

 

 

 

 

 

Златомира Герджикова, доц. д-р

Институт за балканистика с Център по тракология – БАН

 

19 декември 2018 г.

16.00 ч., ул. Московска 45

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018