ПЛУТАРХ И СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ ЗА ГРЪЦКАТА ПОЕТИЧНА ТРАДИЦИЯ

plakat Iliev

 

 

 

Димитър Илиев, гл. ас. д-р

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра по класически и нови филологии

 

26 септември 2018 .

16.00 г., ул. Московска 45

 може да гледате лекцията   


video icon

и PPP  в  academia.edu  и  research.gate

    

 

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018