ХРИСТИЯНСКИЯТ АСКЕТИЗЪМ ИЗВЪН ГРАНИЦИ. ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ В ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ

Янис Каминис, докторант

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет

2020

 

20 януари 2020 г.

17.00 ч.,

ул. Московска 45

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018