Философски и християнски аскетизъм: различия и прилики между стоиците и Евагрий Понтийски

д-р Йоанис Каминис

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

23 март 2021, 17.00 ч.

ZOOM https://zoom.us/j/93415907103

        ID на срещата:  93415907103

Аскетизмът се отличава със въздържание, самообладание, и самоотричане с целта човекът да се свърже с Бога или да постигне висша форма на добродетелта (ἀρετή). Различни аскетични практики се прилагат от езичници и християни през времето на Късната Античност. През онази епоха много хора решават да се въздържат от храна, напитки, сексуални връзки, сън и богатство с цел да променят отношението си към света или да се свържат с по-висш метафизичен порядък. Целта на настоящото изследване е да разгледа как философският аскетизъм на стоиците е оказал влияние върху мисълта на един знаменит представител на християнския аскетизъм – Евагрий Понтийски, и по какъв начин философското образование продължава да съществува в различен облик в християнството.

Може да гледате лекцията в Youtube Philisophical and Christian asceticism

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018