ПОРТОРИУМЪТ В ДОЛНА МИЗИЯ В КОНТЕКСТА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА СЕВЕРИТЕ. (ПО ПИСМЕНИ И ЕПИГРАФСКИ ДАННИ)

Люба Радулова, гл. ас. д-р

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра по класически и нови филологии

lekcia Radulova

 

 

 

24 септември 2019 г.

17.00 ч., ул. Московска 45

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018