ИЛИРИТЕ И ТРАКИТЕ В РИМСКАТА АРМИЯ В БОРБАТА ЗА ВЛАСТ ПРЕЗ ІІІ В

Калин Стоев, доц. д-р

Институ по балканистика с Цетър по тракология - БАН/ Университет за библиотекознание и информационни технологии

plakat Stoev

 

 

 

21 ноември 2018 г.

16.00 ч., ул. Московска 45

 

 

може да гледате лекцията

video icon

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018