ИЛИРИТЕ И ТРАКИТЕ В РИМСКАТА АРМИЯ В БОРБАТА ЗА ВЛАСТ ПРЕЗ ІІІ В

plakat Stoev

 

 

Калин Стоев, доц. д-р

Институ по балканистика с Цетър по тракология - БАН/ Университет за библиотекознание и информационни технологии

 

21 ноември 2018 г.

16.00 ч., ул. Московска 45

 

може да гледате лекцията

video icon