РИМСКИЯТ ФЛОТ В ИСТОРИЯТА НА ДОЛНИЯ ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ (ПО ПИСМЕНИ И ЕПИГРАФСКИ ДАННИ)

plakat Stoev 2019

 

 

Калин Стоев, доц. д-р

Институт по балканистиска с Център по тракология/ Университет по библеотекознание и информационни технологии

 

20 март 2019 г.

17.00 ч., ул. Московска 45

 

може да гледате лекцията

video icon

   

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018