Феноменът "Златната порта" в Константинопол и разпространението му в Тракия

 

Иво Топалилов, доц. д-р

Институт за балканистика с Център по тракология – БАН

plakat Topalilov

 

 

 

 

18 септември 2018 г.

16.00  ч., ул. Московска 45

 

можете да гледате лекцията

video icon

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018