КРАЯТ НА ЕЗИЧЕСКАТА РЕЛИГИЯ В ТРАКИЯ

plakat Valchev

 

 

 

Иван Вълчев, гл. ас. д-р

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, катедра "Археология"

 

10 октомври 2018 г.

16.00 ч., ул. "Московска" 45

може да гледате лекцията

video icon

 

Резюме

Проследяването на процесите на отмиране на езичеството и налагането на християнството въз основа на археологически извори показва липсата на единни за Тракия тенденции. В разрушаването на езическите храмове и светилища и изоставянето на важни елементи на традиционните погребални обреди се различават както регионални особености, така и явления, вписващи се в общоимперския контекст. Крайният резултат на християнизацията, видим в археологическия запис, е постепенното отмиране на езическите култови и погребални практики в продължение на около век и половина, започвайки от началото на IV в. насетне.

     Проблемът за отмирането на езическата религия и налагането на християнството в тракийските земи се радва на интерес от страна на учените от десетилетия. Въпреки това към момента няма обобщаващо изследване по въпроса. Акцентът на лекцията е поставен на прегледа на информацията от езическите храмове и светилища, както и на некрополите от късноримския период. Задълбоченият анализ на археологическите материали и ситуации показва, че голяма част от езическите култови средища функционират интензивно до самия край на IV в., а някои дори и в първите десетилетия на V в. Има обаче и примери на изоставени още преди края на III в. светилища, както и такива, разрушени във втората четвърт на IV в. Създаването на един общовалиден за Тракия модел на третиране на старите езически храмове и светилища е невъзможен както поради степента на проучвания и публикации, така и поради явните регионални различия и индивидуални подходи. Това, което може да бъде казано по-категорично е, че упадъкът на езическите култови центрове започва още от края на III - началото на IV в. и продължава с различни темпове за около век. Към момента изглежда, че фаталният удар е нанесен със законите на Теодосий I в края на IV в. Данните от некрополите от късноримската епоха са сходни с тези, които получаваме от храмовете и светилищата. Процесът на отмиране на кремацията, който не е свързан задължително с християнизацията, е по-бавен в селските райони на Тракия и особено в планинските масиви като Родопите например. Крайният резултат на християнизацията, видим в археологическия запис, е постепенното отмиране на езическите култови и погребални практики в продължение на около век и половина, започвайки от началото на IV в. насетне.

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018