Диоцези

лат.: dioecēsis

гръц.: Διοίκησις [dioecēsis]

съврем.: диоцез, dioecesis,  diocèse, diócesis 

 Термин, който през Късната античност се свързва единствено с териториалното деление на империята. След реформата на император Диоклециан Римската империя е разделена на 4 преториански префектури, които са съставени от 12 диоцеза, като до кр. на IV в. нарастват на 14. Диоцезите са управлявани от викарии, пряко подчинени на преториански префект. Дванадесетте диоцеза са съставени от по-малки териториални единици – провинции.

 

Списък на диоцезите

Dacia

Thracia

Macedonia

Pannonia


Печат  

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018