Prefectures

Диоцези

лат.: dioecēsis

гръц.: Διοίκησις [dioecēsis]

съврем.: диоцез, dioecesis,  diocèse, diócesis 

 Термин, който през Късната античност се свързва единствено с териториалното деление на империята. След реформата на император Диоклециан Римската империя е разделена на 4 преториански префектури, които са съставени от 12 диоцеза, като до кр. на IV в. нарастват на 14. Диоцезите са управлявани от викарии, пряко подчинени на преториански префект. Дванадесетте диоцеза са съставени от по-малки териториални единици – провинции.

 

Списък на диоцезите

Dacia

Thracia

Macedonia

Pannonia

Статии

Префектура Ориент

Latin: praefectura praetorio Orientis

Greek: ἐπαρχότης/ὑπαρχία τῶν πραιτωρίων τῆς ἀνατολῆς

Modern:

One of the four praetorian prefectures established after the death of Conastantine I with main city Constantinople.

Dioceses: Thrace, Asia, Pontus, of the East, Egypt

Crossreferences in LABedia:

 

 

Префектура

latin: praefectura praetorio

greek: ἐπαρχότης τῶν πραιτωρίων or ὑπαρχία τῶν πραιτωρίων

modern: 

Prefercture (praetorian prefercture) originated in the reigne of Constantien I and his administrative reforms. Survived until the 7th centurary (reigne of emperor Iraclius).

Praetorian Prefecture of the Orient

Praetorian Prefecture of Illyricum

Praetorian Prefecture of Gaul

Praetorian Prefecture of Italy

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018