Християнската школа в Антиохия

доц. д-р Светослав Риболов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 9 Март 2021 г., 18.00 ч.

        ZOOM https://zoom.us/j/93415907103

        ID на срещата  93415907103

 

Християнството пристига в Антиохия още в средата на I в. с масираната емиграция на първото поколение християни от Йерусалим. Още в средата на II тук има силна и богата християнска общност с ярки литературни представители. В средата на III в. се очертава ясно антиохийската тълкувателна школа в лицето на мъч. Лукиан, а през IV в. антиохийските християнски писатели държат важни позиции в системата на Вселенската църква. Несъмнено школата на Диодор, трудовете на неговите преки възпитаници Теодор и Йоан Златоуст, както и следващото поколение на Теодорит и Йоан Антиохийски оставят ярки следи в историята на християнството в Средиземноморието. Трудове стават любими четива във византийските манастири, а тълкувателните им съчинения – образец за работа с библейския текст.

Може да гледате лекцията в Youtube Християнската школа в Антиохия

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018