Храмове

Светилище на Асклепий при Баткун (квартал на село Паталеница, Пазарджишко)

Светилище на Асклепий при Баткун  (квартал на село Паталеница, Пазарджишко)

Иван Вълчев

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски"                                 DOI                                    
Катедра "Археология" 20 юни 2020     
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

Резюме: Светилището на Асклепий при квартал Баткун на село Паталеница, Пазарджишко, е най-голямото известно към момента извънградско светилище в тракийските земи през римската епоха. Култовият център възниква към края на I или в самото начало на II в. и съществува интензивно до времето на Теодосий I, когато е насилствено разрушено и опожарено.  

Ключови думи: светилище, Асклепий, езическа религия, Баткун

 

Светилището на Асклепий в околностите на някогашното село Баткун, сега квартал на село Паталеница, е най-голямото известно към момента светилище в тракийските земи. Локализирано е още през ХІХ в.[1], а археологическите разкопки са проведени от Димитър Цончев през 1939 г.[2] Култовият обект се намира в местността Хайдушкото кладенче в северните поли на Родопите. В околностите има много извори, до един от които е било изградено и самото светилище.

Въпреки голямата си популярност светилището при Баткун не се отличава с особено монументална и представителна архитектура. По време на разкопките са проучени останките от квадратна сграда с размери 19,5 х 19,5 м (обр. 1). Градежът е от ломени камъни и хоросан с пояси от по три реда тухли във височина. Поради силния наклон на терена сградата не е ориентирана по световните посоки, а югозапад – североизток. Не е ясно от коя страна е бил входът. В източния ъгъл на самата сграда е извирал един студен извор, който е протичал през цялата площ на светилището[3]. За архитектурната декорация на комплекса няма достатъчно информация. По време на разкопките са открити отделни архитектурни фрагменти (бази, дорийски капители и един фрагмент от колона), но те са по-скоро с вотивна функция[4]. Поради значителните размери на сградата, както и заради дебелия слой опожарена дървесина непосредствено над пода, Д. Цончев предполага, че покритието е било дървено[5].

Batkun Obr 1 New

Обр. 1. Светилището при Баркун, план (по Tsontchev 1941, 14, fig. 2)

Почитаният в светилището Асклепий носи местния тракийски епитет Ζυλμυζδριηνος, изписван в различни варианти. Епитетът е образуван чрез суфикса за прилагателни имена, обозначаващи географска принадлежност ‑ηνος[6] и вероятно произхожда от името на местността, в която се е намирал комплексът или е изведен от наименованието на близкоразположено селище. Широко затъпени са и различни гръцки функционални епитети като κύριος, господар (IGBulg III, 1, 1115+1116[7], 1118, 1122, 1132, 1156–1157, 1171–1172, 1175, 1180–1181, 1184, 1188–1189, 1200, 1223, 1227, 1232–1233, 1240–1242, 1248, 1250, 1267, 1281) и θεός, бог (IGBulg III, 1, 1115–1117, 1179, 1260–1261). Среща се и съчетанието θεὸς ἐπήκοος, вслушващ се в молбите бог (IGBulg III, 1, 1119, 1128, 1278). Епитетът ἐπήκοος, вслушващ се в молбите, е използван и самостоятелно (IGBulg III, 1, 1120, 1158). Тези епитети са характерни за тракийските земи и не са специфични само за Асклепий. По-рядко е използвана формулата ἐπιφανέστατος θεός, най-явяващ се бог (IGBulg III, 1, 1126, 1134–1135(?), 1137–1138, 1140). Характерният за гръцкия свят епитет на Асклепий σωτήρ, спасител, е употребен само веднъж (IGBulg III, 1, 1174). Значителното разнообразие на употребяваните епитети до известна степен се дължи на разнородния етнически и социален произход на посветителите, на присъствието на лица от филипополската муниципална аристокрация, както и на военни и ветерани.

Здравеносните божества Асклепий, Хигия и Телесфор са изобразявани в характерната им за римската епоха иконография. Богът-лечител е представян като възрастен мъж с дълга коса и брада, прав, насреща. Обичайният му атрибут е тояга, около която се увива змия. В няколко случая Асклепий е изобразен седнал на трон (IGBulg III, 1, 1166)[8], а веднъж като конник[9]. Хигия във всички случаи е в една много стандартизирана иконография – права, насреща, облечена в дълъг препасан хитон, в лявата си ръка държи патера, а около дясната е увита змия. Телесфор е представян с типичния си ямурлук с качулка. Оброчните паметници с изображения на Тракийския конник са много фрагментирани, но е виднно, че са представени почти всички известни иконографски типове на божеството.

Засвидетелстваните в светилището посветители са с много разнообразен социален и етнически произход. Добре представени са лицата с тракийски имена и много вероятен тракийски произход (IGBulg III, 1, 1116, 1118, 1166, 1187–1188, 1190, 1197, 1199, 1201, 1204, 1210). Широко застъпени са и гръцките и римските имена, често в комбинация с тракийски (IGBulg III, 1, 117, 1122, 1126, 1129,1145–1146, 1167–1168,  1189, 1211–1212, 1216 и други).

Най-ранният засвидетелстван посветител е стратег (IGBulg III, 1, 1115+1116)[10]. Представители на муниципалната аристокрация, вероятно на Филипопол, са четирима булевти, единият от които е същевременно и герусиаст (IGBulg III, 1, 1123, 1133, 1143, 1150+1151[11]). Двама от адептите са заемали длъжността тракарх (IGBulg III, 1, 1183[12]). Първият от тях е и дуценарий и неокор на провинция Тракия. Останалите лица, за които има данни, са с военна кариера. Двама са центуриони (IGBulg III, 1, 1126–1127), един е преторианец (IGBulg III, 1, 1220), двама са бенефициарии (IGBulg III, 1, 1129, 1152), един е войник на действителна служба (IGBulg III, 1, 1206), един е ветеран (IGBulg III, 1, 1214).

Хронологията на светилището е един от не напълно ясните въпроси. Проучвателят на комплекса Д. Цончев поставя възникването му във втората половина на І в. сл. Хр., а унищожаването му – в края на IV в.[13] По-късно е допусната възможността за съществуването на комплекса и в предримската епоха[14], но конкретни доказателства за това към момента няма[15]. Най-ранният паметник е посвещение на Асклепий, направено от стратега Дизала, син на Котис, и хората около брат му Роймос, датирано по времето на някое от консулствата на император Траян (IGBulg III, 1, 1116+1115) – т. е. през 100, 101, 103 или 112 г. Напълно приемлива е идеята на Н. Шаранков, че въпросният паметник е свързан със самото основаване на светилището[16].

За установяване на времето на загиване на комплекса с особена важност са откритите по време на разкопките монети. Те са сравнително малко на фона на тези от останалите тракийски светилища – само двадесет и една, четливи са едва половината от тях. Най-ранната монета е от времето на Антонин Пий (открита преди проучванията), а следващата като хронология е едва от император Тацит. Всички останали са от IV в. – по една на Максимиан Херкулий и на Константин І, четири на Констанций ІІ и отново по една на Констанций Гал и на Теодосий І[17]. Най-късната монета, тази на Теодосий I, вероятно бележи разрушаването на комплекса. Това е станало насилствено и е съпроводено с опожаряване, за което говори дебелият от 0,20 до 0,50 м горял пласт, лежащ непосредствено над пода[18]. Оброчните паметници са умишлено начупени, разбити на дребни парчета и разхвърлени из комплекса, което насочва към целенасочена антиезическа кампания, целяща радикално заличаване на един от най-популярните култове в Тракия.

С края на IV в. прекъсва и почитането на чествания в Баткун култ. Няма запазени археологически материали от ранновизантийската епоха или от Средновековието, който да покажат запазването на старата езическа традиция или преосмислянето ѝ от християнска гледна точка.

 [1] Dumont 1892, 218–219, 323–324, nos 5–7, 329, nos 24–24a; Добруски 1896, 427–428; Захариев 1975, 59–60.

[2] Tsontchev 1941, 14.

[3] Zontschew 1940, 82–84; Tsontchev 1941, 11–16. При посещението ми на мястото през март 2017 г. изворът беше пресъхнал.

[4] Tsontchev 1941, 67–68.

[5] Tsontchev 1941, 16.

[6] Гълъбов 1964, 35.

[7] Шаранков 2015, 71–72.

[8] Tsontchev 1941, 32–35, nos 1–12.

[9] Tsontchev 1941, 42, no. 1.

[10] Шаранков 2015, 71–72.

[11] Шаранков 1999, 84–85.

[12] Sharankov 2005, 68.

[13] Tsontchev 1941, 75.

[14] Дончева 2007, 194.

[15] Вълчев 2015, 163.

[16] Шаранков 2015, 71–73.

[17] Добруски 1907, 89; Tsontchev, 1941, 72–75.

[18] Tsontchev 1941, 16.

 

Извори

IGBulg III, 1 = Mihailov, G. (1961) Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. III, 1. Territorium Philippopolis (Serdicae).

Цитирана литература

Вълчев, И. (2015) Извънградските светилища в римската провинция Тракия (IIV век) (София)/ Valchev, I. (2015) Izvangradskite svetilishta v rimskata provincia Trakia (I–IV vek) (Sofia). 

Гълъбов, И. (1964) „Тракийските имена на -ηνος, -ανος и техните проблеми,“ Известия на Института за български език 10, 3–64/ (Galabov, I. (1964) “Trakiyskite imena na -ηνος, -ανος i tehnite problemi,” Izvestia na Instituta za balgarski ezik 10, 3–64).

Добруски, В. (1896) „Материали по археологията на България,“ Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 13, 398–442/ (Dobruski, V. (1896) “Materiali po arheologiata na Bulgaria,” Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knizhnina 13, 398–442).

Добруски, В. (1907) „Други паметници по култа на Асклепия в Тракия,“ Археологически известия на Народния музей І, 87–98/ (Dobruski, V. (1907) “Drugi pametnici po kulta na Asklepiya v Trakia,” Arheologicheski izvestia na Narodnia muzey I, 87–98).  

Дончева, И. (2007) „Тракийското светилище при Баткун,“ Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока ІІ, 167–215/ (Doncheva, I. (2007) “Trakiyskoto svetilishte pri Batkun,” Societas classica. Kulturi i religii na Balkanite, v Sredizemnomorieto i Iztoka II, 167–215).

Захариев, С. (1975) Географико-историко-статистическо описание на Татар-пазарджишката кааза (София)/ (Zahariev, S. (1975) Geografiko-istoriko-statistichesko opisanie na Tatar-pazardzhishka kaaza (Sofia).  

Шаранков, Н. (1999) „Два надписа с името на Аврелий Асклепиодот (IGBulg V, №5463 и IGBulg III, 1, №1150+№1151),“ Археология XL, 3–4, 84–85/ (Sharankov, N. (1999) “Dva nadpisa s imeto na Avreliy Asklepiodot (IGBulg V, №5463 i IGBulg III, 1, №1150+№1151),” Arheologia XL, 3–4, 84–85). 

Шаранков, Н. (2015) „Нови данни за тракийските стратези,“ Археология LVI, 1–2, 62–78/ (Sharankov, N. (2015) “Novi danni za trakiyskite stratezi,” Arheologia LVI, 1–2, 62–78). 

Dumont, A. (1892) Mélanges d’archéologie et d’épigraphie, réunis par Th. Homolle (Paris).

Sharankov, N. (2005) “Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis,” Archaeologia Bulgarica IX, 2, 55–71. 

Tsontchev, D. (1941) Le sanctuaire thrace près du village de Batkoun (Sofia).

Zontschew, D. (1940) “Das thrakische Heiligtum von Batkun,” Wiener Jahreshefte 32, 82–106.


Печат  

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018